De afgelopen twee maanden heb ik aan veel mensen dezelfde simpele vraag gesteld: is er een probleem op de ORV-markt? Het antwoord luidde geruststellend vaak ‘nee’. Maar in het gesprek dat volgde dreven de problemen meestal als vanzelf naar de oppervlakte.

De problemen van een markt waarin de begeleiding van mensen met een medisch verleden op zoek naar een passend én betaalbaar product vaak ver te zoeken is. Mensen die op het verkeerde been worden gezet door behandelaars, patiëntenverenigingen of zelfs hun eigen financieel adviseurs. Kerngezonde consumenten die het verwaarloosbare LTV-risico van de bank onterecht als hun eigen financiële veiligheid zijn gaan zien.

En wat te denken van de starters die hun leencapaciteit tot het uiterste moesten benutten en op zoek naar besparingen hun vangnet hebben geschrapt? De huurders die net zo goed als kopers in hetzelfde huis willen blijven als een van de partners overlijdt?

Toen benchmarkbureau Moneyview toch een indicatie wilde maken met ‘zieke ijkpersonen’ kreeg het geen enkele medewerking van de aanbieders

Weinig zicht op chronisch ziek

Aanbieders en het Verbond van Verzekeraars zijn tevreden over de branchebrede acceptatiecijfers. In nagenoeg alle gevallen wordt er ten minste een offerte uitgebracht; een complete afwijzing is een zeldzaamheid. Maar wie weet of een (oud-)patiënt niet te veel betaalt voor zijn ORV? De specialist weet dat de verschillen soms onverklaarbaar groot zijn, maar juist de premies van chronisch zieken zijn niet in een online vergelijkingstooltje te vangen. Toen benchmarkbureau Moneyview toch een indicatie wilde maken met ‘zieke ijkpersonen’ kreeg het geen enkele medewerking van de aanbieders.

Vraag en aanbod

De ORV-markt heeft een gedaanteverwisseling ondergaan. In tal van opzichten ten positieve. Het proces werd efficiënter, het product goedkoper. Maar dat geldt niet voor de groeiende groep Nederlanders met een chronische aandoening. Misschien klopt het dat er altijd wel een verzekeraar is die een passend en voordelig aanbod kan doen, maar hoe groot is de kans dat de juiste klant op de juiste plek zijn aanvraag doet? Het directe enkeltje naar eindstation De Hoop (de TAF-route) is efficiënt en goed voor de acceptatiepercentages, maar kan de klant ook onnodig veel geld kosten. In de stroomlijning van vraag en aanbod is er nog veel te winnen.

Verantwoordelijkheid bij NHG?

En de afnemende interesse in overlijdensrisicoverzekeringen? Een stille ramp. Aanbieders – en adviseurs – zijn geneigd de schuld bij NHG te leggen. Hun besluit om de ORV-verplichting voor de hypotheekgarantie te schrappen zou het verval hebben ingezet. Maar uiteindelijk blijft het de verantwoordelijkheid van de adviseur om een klant te overtuigen dat de ORV een basisdekking is.

Uit de Performance Monitor van IG&H blijkt dat adviseurs over geen deelmarkt zo positief zijn als over de ORV-markt. In geen enkel ander segment steeg de tevredenheid de afgelopen vijf jaar zo sterk als in Leven. Zou het kunnen dat aanbieders en adviseurs zich door het gezamenlijke succes in slaap hebben laten sussen? Er is in ieder geval nog genoeg te bereiken.

Bron: https://www.amweb.nl/135760/de-orv-markt-is-in-slaap-gesust-door-het-eigen-succes

ICZ kent ook een spoedprocedure.
Binnen een week heb je zo duidelijkheid over je overlijdensrisicoverzekering.
Meld je aan