Beoordeling

Waarom is een beoordeling zo complex?

Als je een aanvraag doet voor een overlijdensrisicoverzekering moet de verzekeringsarts een inschatting maken wat het risico is dat je komt te overlijden voor de einddatum van de verzekering. Er zijn bijzonder veel verschillende ziekten en aandoeningen. Dat maakt het zeer complex. Om verzekeringsartsen te helpen zijn er “handboeken” gemaakt. In deze handboeken staan richtlijnen hoe iemand geaccepteerd kan worden bij een bepaalde ziekte of aandoening. Maar geen mens is hetzelfde en dat geldt ook voor mensen die ziek zijn of ziek zijn geweest. Iedereen gaat hier weer anders mee om. De één spant zich fysiek meer in dan de ander. Niet iedereen eet hetzelfde en heeft dezelfde medicatie. Daarnaast reageert niet iedereen hetzelfde op de medicatie. En ook belangrijk: volgt iemand wel trouw zijn of haar medicatie?

Een verzekeringsarts krijgt maar eenmaal de gelegenheid om je gezondheid te bepalen. Op dat moment stelt hij op basis van de beschikbare informatie een premie vast voor de komende 20 tot 30 jaar. ICZ heeft in samenwerking met verzekeringsartsen, medisch specialisten en patiëntenverenigingen speciale vragenlijsten ontwikkeld waarmee we een betere inschatting van je gezondheid kunnen maken. Dit stelt verzekeraars in de gelegenheid om een betere beoordeling te doen. Lees meer

Waarom is een beoordeling door ICZ vooraf gewenst?

Met een beoordeling vooraf door ICZ weet je precies waar je aan toe bent. Je weet óf je verzekerd kan worden en tegen welke premie. Wij zorgen voor een passend aanbod tegen de laagst mogelijke premie. Mocht je onverhoopt niet verzekerd kunnen worden, dan voorkom je met een beoordeling vooraf een afwijzing.

Moet ik een gezondheidsverklaring invullen als ik een overlijdensrisicoverzekering wil afsluiten?

Ja, iedere verzekeraar vraag om een gezondheidsverklaring bij een aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering.<

Moet ik opgeven dat ik rook?

Ja. Indien je niet eerlijk verteld dat je rookt, dan fraudeer je. Dit kan vervelende consequenties met zich meebrengen indien je onverhoopt komt te overlijden.

Mag ik mijn chronische ziekte verzwijgen?

Indien je niet eerlijk antwoord geeft op de gestelde vragen, dan houd je belangrijke informatie achter. Indien je onverhoopt overlijdt en de verzekeraar constateert fraude, dan kan dat grote consequenties met zich meebrengen voor je nabestaanden.

Welke informatie heeft ICZ van mij nodig?

ICZ heeft voor een beoordeling de volgende informatie nodig:

 • Het aanvraagformulier
  Per aandoening of ziekte hebben we een aanvraagformulier opgesteld met vragen die de verzekeraar meer inzicht geven in jouw persoonlijke situatie.
 • Medische informatie
  Om jouw persoonlijke situatie te kunnen beoordelen, stellen we een vragenlijst samen die ingevuld dient te worden door je medisch specialist en/of huisarts.
 • Kopie ID en BSN
  Een geldig legitimatiebewijs en BSN nummer is nodig voor de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering.
 • Gezondheidsverklaring
  Dit is een standaard gezondheidsverklaring die iedereen die een overlijdensrisicoverzekering wil afsluiten altijd moet in vullen.
 • Niet-rokersverklaring
  Als je invult dat je niet rookt dan moet je een aanvullende verklaring invullen.

Waarom moet ik zelf informatie opvragen bij mijn specialist of huisarts?

Deze werkwijze kent eigenlijk alleen maar voordelen:

 • Je bepaalt zelf de snelheid van het proces
  Je kent je specialist en/of huisarts en kunt makkelijker de beschikking krijgen over je medische gegevens.
 • Je bespaart kosten
  Als een verzekeraar deze gegevens opvraagt, worden kosten in rekening gebracht. Door het zelf te doen, bespaar je kosten.
 • Je voorkomt fouten
  Je kunt zelf beoordelen of de informatie in je medisch dossier juist is. Heel soms worden er fouten gemaakt. Als deze onjuiste informatie in je dossier staat, kan dit een premieopslag of afwijzing tot gevolg hebben.

Wat doet ICZ met mijn gegevens?

Jouw medische gegevens worden enkel en alleen gebruikt om tot een beoordeling van je overlijdensrisicoverzekering te komen. Het spreekt voor zich dat alle informatie die je aan ons verstrekt volstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Lees meer

Wanneer weet ik dat ik medisch geaccepteerd ben?

ICZ ontvangt van de verzekeraar bericht als je voor de overlijdensrisicoverzekering geaccepteerd bent. Dit geven we aan je door en we doen gelijk een passend aanbod voor de bijbehorende premie.

ICZ kent ook een spoedprocedure.
Binnen een week heb je zo duidelijkheid over je overlijdensrisicoverzekering.
Meld je aan