Chronisch ziek

Wat is een chronische ziekte?

Een chronische ziekte is een ziekte die gedurende langere tijd (ca. 6 maanden) voortduurt. De ziekte heeft een continue of repetitief karakter en gaat vaak gepaard met medicijngebruik.

Ik heb kanker gehad maar ben volledig genezen verklaard. Waarom word ik dan beschouwd als chronisch ziek?

Als je kanker hebt gehad word je voor de verzekeraars toch gezien als chronisch ziek. Dit heeft te maken met het feit dat een medisch verleden van kanker gezien wordt als een verhoogd risico op eerder overlijden. Laat de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering daarom altijd via ICZ lopen. Wij zorgen ervoor dat je een verzekering kunt afsluiten tegen de meest gunstige premie.

Ik heb last van overgewicht, kan ik toch een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

ICZ kan tot een BMI van 54 mensen accepteren. Mensen met overgewicht zullen wel altijd een KGO (Klein Gericht Onderzoek) moeten doen. Hier zijn extra kosten aan verbonden (ca €75,-).

Zo bereken je je BMI.

Ik heb een hartinfarct gehad, kan ik toch een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

In algemene zin kan ICZ voor mensen met hartproblemen veel betekenen. Wij maken hier wel de opmerking dat iedere keer opnieuw een individuele beoordeling moet worden gemaakt.

Wat als ik niet chronisch ziek ben, maar wel een medisch verleden heb?

ICZ richt zich vooral op chronisch zieken of mensen die chronisch ziek zijn geweest. De ervaring leert echter dat mensen die niet chronisch ziek zijn (geweest), toch te maken kunnen krijgen met een premieopslag of uitsluiting op basis van een medisch verleden, een operatie of ingreep. Iedereen die een beoordeling vooraf wil laten doen is daarom welkom bij ICZ.

Kan ik een overlijdensrisicoverzekering afsluiten als ik terminaal ziek ben?

Voor mensen die terminaal ziek zijn, is het helaas niet mogelijk een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

ICZ kent ook een spoedprocedure.
Binnen een week heb je zo duidelijkheid over je overlijdensrisicoverzekering.
Meld je aan