Overige vragen

Wat doet ICZ met mijn gegevens?

Jouw medische gegevens worden enkel en alleen gebruikt om tot een beoordeling van je overlijdensrisicoverzekering te komen. Het spreekt voor zich dat alle informatie die je aan ons verstrekt volstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Lees meer

Hoeveel dagen na acceptatie moet ik wachten tot ik de polis in mijn bezit heb?

Als de afsluitkosten zijn betaald, sturen wij zo snel mogelijk de polis op. Dit kan variëren van 1 tot maximaal 5 werkdagen.

Waarom vermeld ICZ bij het aanbod de naam van de verzekeraar niet?

ICZ werkt alleen samen met gerenommeerde verzekeraars, zowel in Nederland als daarbuiten. De reden dat wij op voorhand de naam van de verzekeraar niet noemen, heeft te maken met het feit dat we in het verleden helaas te vaak hebben ervaren, dat de verzekering dan rechtstreeks bij de betreffende verzekeraar wordt afgesloten, zonder dat de afsluitkosten bij ons werden voldaan. Je zult begrijpen dat als wij voor een relatief klein van bedrag van €55,- een volwaardige beoordeling doen en een passend aanbod weten te realiseren, wij ook graag de partij zijn die voor jou de verzekering afsluit. Zo voorkomen wij dat al ons werk voor niets is gedaan. Na akkoord en betaling van de afsluitkosten, kunnen wij je voorzien van alle gewenste informatie. Mocht je een vergelijking willen maken met een aanbod van een andere partij, dan moet je naast de afsluitkosten, ook de verzekeringspremie meenemen. Je zult zien dat ICZ in 99% van alle gevallen het beste aanbod heeft.

Kan ik via ICZ ook mijn hypotheek afsluiten?

Nee dat kan niet. Wij adviseren mensen in de keuze van hun overlijdensrisicoverzekering maar sluiten geen hypotheken af. ICZ werkt samen met bijna alle hypotheekadviseurs in Nederland.

Kan de polis verpand worden aan de hypotheek?

Ja dat kan. Het is afhankelijk van de geldverstrekker of de polis verpand moet worden. Indien de polis verpand dient te worden, meld dit dan expliciet.

Wat is kruislings verzekeren?

Om er voor te zorgen dat diegene die erft (dat wil zeggen de uitkering ontvangt) geen erfbelasting hoeft te betalen, dient de erfgenaam als verzekeringnemer op de polis te worden vermeld. De verzekeringnemer betaalt zelf de premie, bij overlijden ziet de belastingdienst de uitkering niet als erfenis.

Meer informatie en tips over kruislings verzekeren

Stel dat ik de afgesproken looptijd wil verlengen?

Dit is afhankelijk van de datum waarop je geaccepteerd bent, van je leeftijd en het is afhankelijk van de looptijd van de verzekering. De meeste verzekeraars accepteren mensen die ouder zijn dan 65 jaar niet meer en de maximale looptijd van een verzekering is tot 75-jarige leeftijd. Er zijn echter wel uitzonderingen, maar de kosten hiervoor zijn navenant. Een verlenging van de looptijd heeft impact. Indien je zeer recent bent geaccepteerd is dit makkelijker dan wanneer dit maanden of jaren geleden is gebeurd. In dit laatste geval zal het gehele traject opnieuw doorlopen moeten worden.

Stel dat ik de afgesproken looptijd wil verkorten?

De looptijd verkorten kan, maar dat is afhankelijk van de verpanding. Indien de verzekering verpand is, moet je toestemming hebben van de pandhouder. Is de verzekering niet verpand, dan kun je altijd de looptijd verkorten.

Kan ik de verzekering opzeggen?

Een overlijdensrisicoverzekering is een eenzijdige overeenkomst. Zo lang je de premie betaalt, kan de verzekeraar de overlijdensrisicoverzekering niet opzeggen. Je kunt zelf de verzekering opzeggen wanneer je opnieuw premie moet betalen. Betaal je per maand, dan kun je maandelijks opzeggen. Betaal je per jaar, dan kun je eenmaal per jaar opzeggen.

Kan ik het verzekerde kapitaal later verhogen?

Dit is niet eenvoudig te beantwoorden. Juist voor mensen die een chronische ziekte hebben, of hebben gehad, is de hoogte van het verzekerde kapitaal belangrijk. Wij moeten deze vraag opnieuw voorleggen aan de verzekeringsarts en het proces opnieuw doorlopen. Bovendien is het belangrijk op welke datum je bent geaccepteerd. Medische waarborgen zijn namelijk beperkt houdbaar en deze houdbaarheid verschilt per verzekeraar. De kans is groot dat wij nieuwe medische informatie moeten opvragen om te bepalen of het verzekerde kapitaal verhoogd kan worden.

Meer lezen

 

Kan ik een lager bedrag verzekeren, dan dat ik heb afgesproken?

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. In principe kun je altijd het verzekerde bedrag verlagen, maar dit is wel afhankelijk van de fase van aanvraag waarin je zit.

  • Aanvraagtraject
    Als je in het aanvraagtraject zit en de polis is (nog) niet aangevraagd, dan kun je altijd het verzekerde bedrag verlagen. Is de polis wel aangevraagd, dan is dit weer afhankelijk van de verzekeraar. Bij sommige verzekeraars kunnen we eenvoudig het verzekerde bedrag verlagen, bij andere verzekeraars moeten we de aanvraag opnieuw indienen.
  • Afgesloten polis
    Heb je al een overlijdensrisicoverzekering afgesloten, dan is de eerste vraag: “Is de verzekering verpand?” Zo ja, dan heb je eerst toestemming nodig van de pandhouder. Na toestemming kan het verzekerde bedrag verlaagd worden. Maar let op! Het kan voorkomen dat er een nieuwe aanvraag ingediend moet worden. Als dit zo is, dan moet je opnieuw medische waarborgen leveren! Het is heel belangrijk dat je dit vooraf goed uitzoekt. Stel dat je medische situatie is veranderd nadat je de overlijdensrisicoverzekering hebt afgesloten, dan kan de verzekering misschien niet onder dezelfde voorwaarden worden afgesloten!

Meer lezen

 

Kan ik mijn verzekering oversluiten?

Afgelopen tijd is er veel veranderd in verzekeringsland en veranderingen zullen blijven komen. Zo geldt bijvoorbeeld per 1 januari 2013 een provisieverbod voor complexe financieel producten. Deze verandering heeft er mede voor gezorgd, dat de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen aanzienlijk zijn gedaald. De markt blijft voortdurend in beweging. Daarom is het van groot belang om deskundig advies in te winnen. Met name voor mensen die een chronische ziekte hebben of hebben gehad. Neem contact met ons op als je wilt weten wat je maandelijks kunt besparen.

ICZ kent ook een spoedprocedure.
Binnen een week heb je zo duidelijkheid over je overlijdensrisicoverzekering.
Meld je aan