Overlijdensrisicoverzekering

Wat is het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een levensverzekering?

Levensverzekeringen draaien om het leven van de verzekerde. Een overlijdensrisicoverzekering is een soort levensverzekering en keert uit als de verzekerde komt te overlijden. ICZ sluit alleen overlijdensrisicoverzekeringen af.

Waarom moet ik een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

In bijna alle gevallen waar sprake is van een chronische ziekte of aandoening eist een hypotheekverstrekker dat een overlijdensrisicoverzekering (ORV) wordt afgesloten. Dit geeft de hypotheekverstrekker de garantie dat bij overlijden de hypotheek (gedeeltelijk) wordt ingelost waardoor de kans erg klein is dat de hypotheekverstrekker financiële schade lijdt. Veel mensen komen hier pas achter als ze bij de hypotheekadviseur zitten en het voorlopige koopcontract al is getekend. Dan kan een afwijzing, uitsluiting of premieopslag op het laatste moment roet in het eten gooien. Voorkom vervelende verrassingen en laat de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering daarom altijd via ICZ lopen.  Lees meer

Wat is een premieopslag?

Een premieopslag betekent dat je wel verzekerd kan worden maar tegen een hoger bedrag dan normaal. De verzekeraar gaat ervan uit dat er een verhoogd risico is dat je overlijdt voor de einddatum van de verzekering.

Premieopslag bij afwijzing ORV of levensverzekering
Een premieopslag kan onschuldig lijken maar over de gehele looptijd (vaak 30 jaar) kan het zijn dat je duizenden euro’s extra betaalt. Als je opslag €30,- per maand is gedurende een looptijd van 30 jaar, geldt dat je einde looptijd € 30,- x 12 maanden x 30 jaar = € 10.800,- meer hebt betaald dan de basispremie. Het voorkomen van een premieopslag is dus altijd winst. Door aanvullende informatie te verstrekken aan de verzekeraar kan ICZ in veel gevallen de premieopslag voorkomen en in andere gevallen de opslag aanzienlijk beperken.

Wat is een uitsluiting?

Een uitsluiting betekent dat je wel verzekerd kan worden maar voor een bepaalde ziekte of aandoening wordt uitgesloten. In dat geval geldt dat bij overlijden als gevolg van de betreffende aandoening of ziekte er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt.

Wat betekent een afwijzing?

Als je niet wordt geaccepteerd voor een verzekering dan is er sprake van een afwijzing. Verzekeraars hebben diverse registers waarin wordt bijgehouden wanneer een aanvraag wordt afgewezen. Als je dus een afwijzing krijgt, is dit in de meeste gevallen ook bekend bij andere verzekeraars. Een verzekeraar neemt jouw dossier dan minder snel in behandeling.
Afwijzing voorkomen
Met een beoordeling door ICZ voorkom je een afwijzing en heb je duidelijkheid vooraf. Mocht uit de beoordeling van ICZ blijken dat het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering helaas op dit moment niet mogelijk is, dan kun je op een later tijdstip opnieuw een aanvraag doen. De vraag ‘Ben je ooit afgewezen voor een overlijdensrisicoverzekering?’ kun je dan met een ‘nee’ beantwoorden.

Ik ben afgewezen bij een verzekeraar voor mijn overlijdensrisicoverzekering. Wat nu?

Het lukt ICZ om in 97% van de afgewezen gevallen, alsnog een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Helaas geldt ook voor ICZ dat het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering niet altijd mogelijk is. Daarom is het zinvol om je situatie eerst vooraf door ons te laten beoordelen.

Moet ik gekeurd worden voor een overlijdensrisicoverzekering?

Je hoeft bijna nooit gekeurd te worden. In uitzonderingsgevallen kan om een medisch onderzoek gevraagd worden. Dit is afhankelijk van de verzekeraar.
Keuring bij overgewicht
Mensen met overgewicht zullen wel altijd een KGO (Klein Gericht Onderzoek) moeten doen. Hier zijn kosten aan verbonden (ca €75,-). Als je een verzekerd kapitaal van €1 miljoen of meer wilt, dan is een medische keuring wel verplicht.

Welke vormen van een overlijdensrisicoverzekering zijn er?

De overlijdensrisicoverzekering of overlijdensrisicoverzekering kent drie vormen. Je kunt kiezen voor een annuïtair dalend,  lineair dalend of gelijkblijvend verzekerd bedrag. Lees meer

ICZ kent ook een spoedprocedure.
Binnen een week heb je zo duidelijkheid over je overlijdensrisicoverzekering.
Meld je aan