Vertrouwelijkheid persoonsgegevens

Het spreekt voor zich dat alle informatie die je aan ons verstrekt volstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij werken conform alle wettelijke eisen die worden gesteld en hebben onze onderneming zo ingericht dat je je daar geen zorgen over hoeft te maken. Wij werken uitsluitend samen met specialistische en professionele ondernemingen die allemaal instaan voor hun werkzaamheden. Speciaal om uw gegevens veilig te stellen, maken wij gebruik van een virtuele server. Daarnaast zijn wij SSL gecertificeerd en aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1165209.

Mocht je nog  vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

ICZ kent ook een spoedprocedure.
Binnen een week heb je zo duidelijkheid over je overlijdensrisicoverzekering.
Meld je aan