Beoordeling

Als je een aanvraag doet voor een overlijdensrisicoverzekering moet de verzekeringsarts beoordelen wat het risico is dat je komt te overlijden voor de einddatum van de verzekering. Voor mensen met een chronische ziekte of medisch verleden is de beoordeling zeer complex. Waarom? Er zijn veel verschillende ziekten en aandoeningen. Daar komt bij dat geen mens hetzelfde is en dat mensen verschillend omgaan met hun ziekte of aandoening. Wij zijn van mening dat de kans op overlijden kleiner is voor mensen die bewuster met hun gezondheid omgaan. Dit geldt ook voor de verzekeringsarts. Deze krijgt slechts één moment om je aanvraag te beoordelen en moet dan een premie vaststellen voor de komende 20 tot 30 jaar.

Meer inzicht in je persoonlijke situatie

Onze werkwijze is er op gericht om verzekeraars meer inzicht te verschaffen in je persoonlijke situatie. ICZ heeft in samenwerking met verzekeringsartsen, medisch specialisten en patiëntenverenigingen speciale vragenlijsten ontwikkeld waarmee we een betere inschatting van je gezondheid kunnen maken. Dit stelt verzekeraars in de gelegenheid om ook een persoonlijke en dus betere beoordeling te doen. ICZ kan als enig intermediair in Nederland bepalen of een afwijzing of premieopslag terecht is!

Zelf alle informatie verzamelen

Je verzamelt zelf alle relevante (medische) informatie. Zodra we alle informatie ontvangen hebben, start het beoordelingstraject. Deze werkwijze kent eigenlijk alleen maar voordelen:

  • Je bepaalt zelf de snelheid van het proces
    Je kent je specialist en/of huisarts en kunt makkelijker de beschikking krijgen over je medische gegevens.
  • Je bespaart kosten
    Als een verzekeraar deze gegevens opvraagt, worden kosten in rekening gebracht. Door het zelf te doen, bespaar je kosten.
  • Je voorkomt fouten
    Je kunt zelf beoordelen of de informatie in je medisch dossier juist is. Heel soms worden er fouten gemaakt. Als deze onjuiste informatie in je dossier staat, kan dit een premieopslag of afwijzing tot gevolg hebben.

 

Meld je nu aan

Meer weten? Mail naar info@icz.nu of bel 0320-229670

ICZ kent ook een spoedprocedure.
Binnen een week heb je zo duidelijkheid over je overlijdensrisicoverzekering.
Meld je aan